Lista krajów świata

Kliknij w kraje, które odwiedziłeś, a następnie użyj przycisku poniżej

    Liczba krajów które odwiedziłeś(aś) :

    Sprawdź ponownie

    Uzasadnienie Wyboru Krajów


    Poza krajami zrzeszonymi w ONZ na listę trafiły inne kraje faktycznie istniejące, posiadające autonomię, terytoria zależne, zamorskie, kraje marionetkowe lub inne jednostki administracyjne posiadające cechy, które pozwoliły na zamieszczenie na liście krajów. Na listę trafiły wyłącznie terytoria stale zamieszkane przez ludność cywilną (poza naukowcami i wojskowymi). Wyjątkiem jest Antarktyda, która znalazła się na tej liście ze względu na rangę odrębnego kontynentu. Każda jednostka musi też posiadać cechy świadczące o odrębności, swój parlament, rząd, walutę, duży stopień niezależności, czy znaczną odległość geograficzną od swojej metropolii. Pod uwagę zostały wzięte w kilku wypadkach również racje historyczne przemawiające za umieszczeniem, na niniejszej liście. Lista Krajów Jacka Torbicza to kolejna propozycja policzenia krajów świata po funkcjonujących już listach Wojtka Dąbrowskiego i Artura Anuszewskiego.